AMF

Teamleitung

Manuel Nau
Verkaufsleiter

Phone: +49 162 2593 721
Fax: +49 711 575725

Manuel Nau Verkaufsleiter Vertrieb Inland Außendienst.

Teamleitung

Kay Kuchelmeister
Verkaufsleiter Key Account Handel

Phone: +49 711 5766-143
Fax: +49 711 575725

Kay Kuchelmeister Vertrieb Key Account Verkaufsleiter Key Account Handel bei AMF.

Innendienst

Martina Breyer

Phone: +49 711 5766-227
Fax: +49 711 575725

Martina Breyer Vertrieb Key Account Innendienst bei AMF.

Innendienst

Vanessa Schmitt

Phone: +49 711 5766-167
Fax: +49 711 575725

Vanessa Schmitt Vertrieb Key Account Innendienst bei AMF.