AMF

Gruppenleitung

Jens Christian Götze
Gruppenleiter Vertrieb Export

Phone: +49 711 5766-172
Fax: +49 711 575725

Jens Christian Götze Gruppenleiter Vertrieb Export bei AMF.

Gruppenleitung

Marco Leichnitz
Gruppenleiter Vertrieb Export

Phone: +49 711 5766-2529
Fax: +49 711 575725

Marco Leichnitz Vertrieb Export Außendienst bei AMF.

Gruppenleitung

Felix Bacher
Gruppenleiter Vertrieb Export

Phone: +49 711 5766-2551
Fax: +49 711 575725

Felix Bacher Vertrieb Export Außendienst bei AMF.

Außendienst

Werner Bindel

Phone: +49 711 5766-112
Fax: +49 711 575725

Werner Bindel Vertrieb Export Außendienst bei AMF.

Außendienst

Alexander Linker

Phone: +49 711 5766-187
Fax: +49 711 575725

Alexander Linker Vertrieb Export Außendienst bei AMF.

Innendienst

Larissa Bürkle

Phone: +49 711 5766-109
Fax: +49 711 575725

Larissa Bürkle Vertrieb Export Innendienst bei AMF.

Innendienst

Anna Feik

Phone: +49 711 5766-245
Fax: +49 711 575725

Anna Feik Vertrieb Export Innendienst bei AMF.

Innendienst

Lydia Lagrandcourt

Phone: +49 711 5766-193
Fax: +49 711 575725

Lydia Lagrandcourt Vertrieb Export Innendienst bei AMF.

Innendienst

Birgit Leitner

Phone: +49 711 5766-2547
Fax: +49 71 575725

Birgit Leitner Vertrieb Export Innendienst bei AMF.